TIKLAYIN


TANITIM SAYFASI
ÇAY ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

İleri Ok       OKULUMUZLA İLGİLİ RESİMLER

* 1.BÖLÜM *

 • A) OKULUN ADI
  • Çay Endüstri Meslek Lisesi
 • B) ADRESİ
  • Atatürk Bulvarı -Çay /AFYON
 • C) TELEFON NUMARASI
  • 0272 631 2258 Müdür,
  • 0272 631 2259 Müdür Başyardımcısı,
  • 0272 631 2419 Teknik Müdür Yardımcısı,
  • 0272 631 2656 Pansiyon Müdür Yardımcısı,
  • 0272 632 6240 Öğrenci İşleri Müdür Yardımcısı,
  • 0272 632 6517 Pansiyon Ankesör,
  • 0272 632 5102 Fax
 • D) AMAÇLAR
  • a: Ortaöğretim düzeyinde genel bir kültür vermek.
   • 1.Kişi ve toplum sorunlarını tanıtma, çözüm arama, yurdumuzun ekonomik , sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini vermek
   • 2.Öğrencileri ilgi, beceri ve yetenekleri ölçüsünde hem mesleğe, hem yüksek öğretime, hem de iş alanlarına hazırlamak.
   • 3.İş ve hizmet alanlarının ihtiyacı olan ortak düzeyde teknik insan gücü yetiştirmek.
   • 4-Çevrenin eğitim -öğretim ihtiyaçlarını karşılamak, okulda Yapılan meslek eğitimini iş ve hizmet hayatının gerektirdiği şartlarda gerçekleştirmek ve çevre- okul işbirliğini kurmak.
  • b: Çay Endüstri Meslek Lisesindeki eğitim ve öğretim 1986 Yılından beri 3308 sayılı "Mesleki ve Teknik Eğitim" Kanunu esaslarına göre beceri eğitimi çeşitli iş yerlerinde ve fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. Böylece mesleki eğitim, hizmetlerde gerçek iş hayatının içinde yapılmakta olup da öğrencilik yıllarında kişiler hayata hazırlanmaktadır.
   • 1.İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30' undan az olmamak üzere ücret alırlar.
   • 2.İşletmenin sağladığı sosyal imkanlardan faydalanırlar.
   • 3.Öğrenciler hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. Sigorta primleri bakanlığımızca ödenir.
   • 4.Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır
   • 5.Okulumuzun atölyelerinde bulunmayan makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanmak imkanına sahip olurlar.
   • 6.Mesleki becerilerini iş yerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla daha çok pratik yaparak eğitilirler.
   • 7.İşletmelerde meslek eğitimi programları fen,matematik ve meslek dersleri ağırlıklı olduğundan öğrencilerin alanlarında yüksek öğretime devam etme şansı artar .
   • 8.İşletmelerde meslek eğitimi görmüş olanlar iş hayatına kolay intibak ederler.
 • E) SEVİYESİ, DERECESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ
  • Ortaokul üzerinde üç yıl mesleki ve genel eğitim verilen lise dengi meslek okuludur.
 • F) MÜDÜRÜ
  • 1- A. Nebil YURTERİ      (08.12.1977-23.03.1987)
  • 2- E. Fahri AKGÜNGÖR (03.04.1987-24.08.1989)
  • 3- Halil BALOĞLU            (13.11.1989-Devam ediyor)
 • G) OKUTULAN YABANCI DİL
  • İngilizce
 • H) KİTAPLIĞINDAKİ KİTAP SAYISI
  • 4373-(Dört bin üçyüz yetmiş üç) adet.


* 2. BÖLÜM *

 • A) OKULUN TARİHÇESİ
  • Okulumuz 1977-1978 Öğretim yılı 28.12.1977 de Çay Endüstri Meslek lisesi olarak 80 Öğrenci ve 2 sınıflı Tesviye Bölümü ile eğitim - Öğretime açılmıştır. 1978-1979 Öğretim yılında Elektrik, 1980-1981 Öğretim yılında Kimya ,1982-1983 Öğretim Yılında Motor Bölümü açılmıştır.1993-1994 Öğretim yılında 200 Yatak kapasiteli yurt hizmete girmiştir. 1996 Yılında Çay Lisesinden Muhasebe Bölümü okulumuza taşınmış ve 1996-1997 Öğretim yılı itibariyle okulun adı Çay Çok Programlı Lisesi olmuştur. 2000 yılında Muhasebe Bölümünün Çay Lisesine geri verilmesi nedeniyle okulumuzun adı tekrar Çay Endüstri Meslek Lisesi olmuştur. 2000 -2001 öğretim yılında Elektronik ve Bilgisayar Bölümleri açıldı. Şu anda altı bölüm ile eğitim öğretim çalışmaları devam etmektedir.
 • B) OKULA ÖZEL BİR İSİM VERİLMİŞSE, VERİLİŞ AMACI
  • Özel bir isim verilmemiştir.
 • C) OKULUN ÖZELLİKLERİ
  • Yatılı - Gündüzlü - Karma (Kız-Erkek)
 • D) ÖĞRENCİ BAŞARILARI
  • 2002-2003 Öğretim yılı sonu itibariyle okulumuzun öğrenci sayısına göre genel başarı seviyesi normal olup, halen çeşitli üniversite ve yüksek okullarda öğrenime devam eden öğrencilerimizin yanında ilçemiz sanayii sitesinde işyeri açarak ülke ekonomisine katkıda bulunan öğrencilerimiz çoğunluktadır.

* 3. BÖLÜM *

 • A) BİNANIN ÖZELLİKLERİ
  • Binalar betonarme-karkas,ısıtma merkezi sistem kaloriferlerle yapılmaktadır. Elektrik , su ve kanalizasyon şebekeleri mevcuttur.
 • B) DERSHANELER
  • 15 Dershane vardır.
 • C) LABORATUVAR
  • 1 Fen laboratuarı , 1 Bilgisayar laboratuarı vardır. Fizik ve Kimya lab. deney ,araç ve gereçleri eksiktir.
 • D) ATELYE DURUMU
  • Bilgisayar Ve Elektronik Bölümlerine ait atölyeler yetersizdir.
 • E) DEPO - AMBAR ve ARŞİV
  • 1 Depo, 2 ambar ve 2 arşivimiz vardır.
 • F) SPOR SALONU
  • Spor salonu yoktur. 1 adet çok amaçlı salonumuz vardır.
 • G) İDARE ODALARI
  • 10 tane idare odası vardır.
 • H) DİĞER SOSYAL FAALİYETLER İÇİN AYRILMIŞ YER
  • 2 Adet açık basketbol ,1adet voleybol sahası,2 adet tenis masası , konferans,tiyatro ve müzik , folklor gibi etkinlikler için salon vardır.
 • İ) REVİR
  • Okulumuz pansiyonunun reviri vardır.
 • J) BAHÇENİN ALANI, AĞAÇLANDIRILMASI ve ÇİÇEKLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI - KORUNMASI
  • Bahçe alanı 17.185m karedir. Bahçe ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları devam etmektedir. Ağaçlandırılan ve çiçeklendirilen sahalar korunmaktadır.

* 4. BÖLÜM *

 • A) ÖĞRETMEN SAYISI
  • -38- (yöneticiler dahil) (şu anda 21 teknik öğretmen ve 17 kültür dersi öğretmenimiz derslere girmektedir.)
 • B) YÖNETİCİ SAYISI
  • -5- (beş)
 • C) BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN DAĞILIMI
DERSİN ADI
ÖĞRETMEN SAYISI
AÇIKLAMA
Edebiyat
4
(1 idareci)
Tarih
1
-
Coğrafya
1
-
Sosyal Bilgiler
1
-
İngilizce
0
-
Bilgisayar
1
-
Beden Eğitimi
1
-
Rehberlik
0
-
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
1
-
Matematik
3
-
Fizik
1
-
Kimya
2
-
Biyoloji
1
-
Tesviye Bölümü
5
(1 idareci)
Elektrik Bölümü
6
(1 idareci)
Kimya lab. ve mes.ders
3
(1 idareci)
Motor Bölümü
6
(1 idareci)
Elektronik Bölümü
0
-
Bilgisayar Bölümü
1
-
TOPLAM
38
5 idareci

 • D) MEMUR , HİZMETLİ, TEKNİSYEN SAYILARI VE GÖREV DAĞILIMLARI
  • 2 memur, 6 hizmetli, Tesviye branşında 2 teknisyen, elektrik branşında 2 teknisyen vardır.
 • E) ÖĞRENCİ SAYILARI

BÖLÜMÜN ADI IX.SINIFLAR X. SINIFLAR XI. SINIFLAR
TOPLAM
TOPLAM
ÖĞRENCİ
ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ
TESVİYE 17 - 6 - 7 - 30 - 30
ELEKTRİK 31 - 18 - 15 - 64 - 64
KİMYA 11 4 12 2 6 1 29 7 36
MOTOR 55 - 13 - 14 - 82 - 82
ELEKTRONİK 26 - 18 - 17 - 61 - 61
BİLGİSAYAR 27 4 25 6 19 3 71 13 84
TOPLAM 167 8 92 8 72 4 337 20 357

 • F) Yaş gruplarına göre öğrenci sayıları
  1984 ve daha önceki doğumlular 6
  1985 doğumlular 15
  1986 doğumlular 46
  1987 doğumlular 95
  1988 doğumlular 104
  1989 ve sonrası doğumlular 91
  Toplam 357
 • G) Yeni kayıt öğrenci sayısı
  • 139
 • H) Beklemeli öğrenci sayısı
  • 6

  * 5. BÖLÜM *

 • OKULUN SORUNLARI :
 • A) Varsa okul binası ile ilgili sorunlar :
  • Motor atölyesi çatısı onarımına rağmen akmaktadır. Kendi çabalarımızla akıntı yüzde yetmiş oranında kesilmiştir
 • B) Öğretmen , yönetici noksanlığı ve fazlalığı :
  • Okulumuzda Elektronik ve Bilgisayar Bölümlerinde öğretmen ihtiyacı vardır. Ayrıca ingilizce branşlarında da öğretmen olmadığından bu dersler dışarıdan ücretli öğretmenlerle doldurulmaktadır. Ancak amaca ulaşmakta sıkıntı çekilmektedir. İngilizce branşında 1, Bilgisayar branşında 1 Elektronik branşında 2 öğretmene ihtiyacımız vardır.
 • C) Diğer personelin sayısı ve ilgili sorunlar :
  • Okulumuz 5 ayrı bina ,17 bin m² bahçe ve bir yatılı yurttan teşekkül ettiğinden , binaların temizliği ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi açısından hizmetli sayısı yeterli olmamaktadır. yardımcı hizmetler sınıfından 3 hizmetli, ayrıca 1 gece bekçisi , 1 aşçı, 1 kitaplık memuru , 1 daktilo memuru olmak üzere 7adet personele daha ihtiyacımız vardır.
 • D) Okul kapasitesi ile ilgili sorunlar :
  • 2003-2004 öğretim yılında alınan öğrenci sayısı 139 olmuştur. 2000-2001 öğretim yılında açılan Elektronik ve Bigisayar bölümleri fiziki yönden yer sıkıntısına sebep olmuş ; ancak geçici tedbirlerle bu sıkıntılar giderilmiştir.

   Çözüm :
   • Okulumuz A- Blok' un üzerine kat ilavesi çıkılarak derslik ve atölye ihtiyacımız giderilecektir. Bu konudaki teklifimiz Bakanlığımıza iletilmiştir.
 • E) Öğrenci devam -devamsızlığı ile ilgili sorunlar :
  • Öğrencilerimiz normal olarak okula devam etmektedirler . Ancak çevreden gelen öğrencilerimiz zaman zaman geç kalmaktadırlar . Bu da ulaşım sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Geçici çözümlerle sıkıntılarımız aşılmaya çalışılmaktadır.

  * 6. BÖLÜM *

 • A) Okulun kendi imkanları ile çözülmeyen sorunları ve çözümü için öneriler:
  • 1- Motor atölyesi çatısındaki akıntının giderilmesidir.
  • 2-Okulumuzun personel ihtiyacı acilen çözülmelidir.
  • 3-Değişik branşlardaki öğretmen ihtiyacımız çevreden geçici olarak giderilmiştir. Ancak kadrolu öğretmen gerekmektedir.
  • 4-Okul laboratuarı,derslikler ve pansiyonumuz için araç-gereç ihtiyacımız vardır.
 • B) Çözümler konusunda üst makamlara yapılan teklif,alınan cevaplar:
  • Yukarıda belirtilen sorunların çözüme kavuşması için gerekli yazışmalar yapılmakta ve üst makamlara teklifler götürülmektedir.
  Halil BALOĞLU
  Çay Endüstri Meslek Lisesi
  Müdürü


  | Okulumuz | Yöneticilerimiz | Öğretmenlerimiz | Diğer Personel | Faaliyetlerimiz |